Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Plán vědecké spolupráce EFSA na rok 2018
Datum: 06.02.2018
KM EFSA

Plán vědecké spolupráce EFSA na rok 2018

 

Vydáno: 5.2.2018
Autor: KM EFSA

 

EFSA zveřejnil na svých internetových stránkách nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro granty a veřejné zakázky

 

Nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro rok 2018 zahrnuje Výzvy k podávání nabídek (Call for tenders = veřejné zakázky) a Výzvy k předkládání návrhů (Call for proposals = granty) s orientačním názvem, rozpočtem a časem zahájení.

Výzvy k podávání nabídek
EFSA nakupuje služby a dodávky prostřednictvím veřejných výběrových řízení, zcela v souladu s právními přepisy EU a principy transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, široké soutěže, proporcionality a finančního řízení.

Výběrová řízení k nabídkám nad 135 000 EUR jsou zveřejněny na:
- elektronickém tržišti EU "Tenders Electronic Daily" (TED) (e-tendering platform)
- internetové stránce EFSA (po zveřejnění v databázi TED, jako doplněk k nabídkovému řízení v Úředním věstníku Evropské unie)

Výzvy k předkládání nabídek nad 15 000 EUR až 135 000 EUR jsou zveřejňovány před jejich uvedením na internetové stránce úřadu EFSA.

Výzvy k předkládání návrhů
EFSA pravidelně poskytuje granty nebo dotace na projekty a činnosti, které přispívají k poslání úřadu EFSA v následujících oblastech:
- sběr dat
- přípravné práce na vědeckých stanoviscích
- další vědecká a technická pomoc.

POZOR: Příjemcem grantu EFSA může být pouze organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36! (aktuální seznam organizací naleznete zde).

Zajímají Vás granty poskytované EFSA? Jednotlivé granty představuje přehledná infografika

Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan), který je indikativní a může být v průběhu roku měněn, si můžete prohlédnout zde. 

 

Zdroj: EFSA: EFSA Scientific Cooperation plan: calls for tenders (procurement) and calls for proposals (grants)