Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Plán vědecké spolupráce EFSA na rok 2018
Datum: 06.02.2018
KM EFSA

Plán vědecké spolupráce EFSA na rok 2018

 

Vydáno: 5.2.2018
Autor: KM EFSA

 

EFSA zveřejnil na svých internetových stránkách nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro granty a veřejné zakázky

 

Nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro rok 2018 zahrnuje Výzvy k podávání nabídek (Call for tenders = veřejné zakázky) a Výzvy k předkládání návrhů (Call for proposals = granty) s orientačním názvem, rozpočtem a časem zahájení.

Výzvy k podávání nabídek
EFSA nakupuje služby a dodávky prostřednictvím veřejných výběrových řízení, zcela v souladu s právními přepisy EU a principy transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, široké soutěže, proporcionality a finančního řízení.

Výběrová řízení k nabídkám nad 135 000 EUR jsou zveřejněny na:
- elektronickém tržišti EU "Tenders Electronic Daily" (TED) (e-tendering platform)
- internetové stránce EFSA (po zveřejnění v databázi TED, jako doplněk k nabídkovému řízení v Úředním věstníku Evropské unie)

Výzvy k předkládání nabídek nad 15 000 EUR až 135 000 EUR jsou zveřejňovány před jejich uvedením na internetové stránce úřadu EFSA.

Výzvy k předkládání návrhů
EFSA pravidelně poskytuje granty nebo dotace na projekty a činnosti, které přispívají k poslání úřadu EFSA v následujících oblastech:
- sběr dat
- přípravné práce na vědeckých stanoviscích
- další vědecká a technická pomoc.

POZOR: Příjemcem grantu EFSA může být pouze organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36! (aktuální seznam organizací naleznete zde).

Zajímají Vás granty poskytované EFSA? Jednotlivé granty představuje přehledná infografika

Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan), který je indikativní a může být v průběhu roku měněn, si můžete prohlédnout zde. 

 

Zdroj: EFSA: EFSA Scientific Cooperation plan: calls for tenders (procurement) and calls for proposals (grants)