Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Závěry světové konference o editaci genů
18.07.2018

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2018
18.07.2018

Inspekce zjistila čaj s tropanovými alkaloidy v distribuční síti řetězce Tesco
18.07.2018

Ministr Toman v Bruselu: S polským ministrem budu osobně řešit případy nekvalitních potravin dovezených z Polska
18.07.2018

Ctpp >


Efektivita rodinné a institucionální nutriční intervence ve zlepšení dětské stravy a zdraví. Systematický přehled
Datum: 08.01.2018
BMC Public Health, Václava Kunová

autor rubrika Aktuality, Ze zahraniční literatury

Zdroj:

BMC Public Health, 2017

Východisko:

Efektivní strategie ke zlepšení stravy u mladších dětí jsou prioritou, která má snížit prevalenci chronických neinfekčních chorob v dospělosti. Cílem této studie je odhadnout dopad nutričních programů orientovaných na rodiny a programů školních nebo předškolních, na děti ve věku 12 let a mladší se zahrnutím udržitelnosti těchto dopadů a jejich relevanci k socioekonomickým nerovnostem.

Metody:

Bylo provedeno přezkoumání literatury od roku 1980 do prosince 2014. Byly zahrnuty randomizované kontrolované studie s rodinami dětí do 12 le ze zemí s vyššími příjmy. Primárními výstupy byly příjem živin a zdravotní stav. Výsledky byly prezentovány narativní syntézou podle hetrogenity a výstupů.

Výsledky:

Systematickým vyhledáváním bylo identifikováno 39 použitelnných studií. 82 % z nich bylo provedeno ve školách nebo v předškolním zařízení. Jen jedna školní studie zahrnovala systematicky také vliv rodičů. Rodinné programy, které poskytovaly jednoduché a pozitivní rady rodičům a které zahnrovaly následné konzultace vedly k signifikantně významnému snížení přísunu tuků. Školní a rodinné programy, jsou-li dobře navrženy a aplikovány, vedou ke zvýšení příjmu zeleniny a ovoce, zejména ovoce. Efektivní školní programy zahrnují modelování rol, učitele, hrdinské postavy, odměny a zvýšenou dostupnost zdravých potravin. Školní programy ve znevýhodněných komunitách byly stejně efektivní jako v jiných komunitách.

Závěr:

Školní a rodinné progray můžou zlepšit příjem kvalitu stravy, avšak důkaz dlouhodobé udržitelnosti tohoto dopadu je omezený. Je důležité budovat obecně prostředí podporující zdravé stravovací návyky.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: