Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

European Dry Food, Snack and Confectionery EPPS in Berlin, 25. - 27. 3. 2018
19.01.2018

European Food Supplements Conference - extended early bird, 8. - 9. 3. 2018
19.01.2018

Enhancing Consumer Protection in the EU: Preserving Consumers’ Rights in the Digital Society, 6. 3. 2018
19.01.2018

Pozvánky na semináře: "Financial Man. of Horizon 2020 Projects. Theoretical and Practical Approach"
19.01.2018

Ctpp >


Přídavek arašídů do stravy je spojen s nižší konzumací nutričně nežádoucích slaných snacků u mužů a sladkých snacků u žen
Datum: 08.01.2018
Nutrition Research, Václava Kunová

autor rubrika Aktuality, Ze zahraniční literatury

Zdroj:

Nutrition Research, 2017

Snacky jsou spojovány s konzumací nutričně nepříliš vhodných potravin, které mohou přispívat ke vzniku obezity.

Arašídy mají potenciál zasytit a mohou napomáhat při snižování hmotnosti. Jako hypotézu jsme stanovili, že konzumace arašídů částečně nahradí nezdravé snacky a tedy sníží jejich konzumaci.

Zkoumali jsme účinky přidání arašídů do obvyklé stravy a energetický příjem. Šedesát jedna zdravých účastníků (65 ± 7 let, index tělesné hmotnosti 31 ± 4 kg / m2) konzumovalo svou obvyklou stravu s arašídy (56 g / den u 32 žen, 84 g / den u 29 mužů) po dobu 12 týdnů a bez arašídů po dobu 12 týdnů v randomizované cross-over studii.

Potravinové záznamu byly analyzovány z hlediska jídel, složení svačin a času stravování na počátku a na konci každé 12týdenní periody. Celkový příjem energie byl vyšší (17% u mužů [P <.001], 9% u žen [P <.001]) během arašídové fáze. Tělesná hmotnost byla o 0,5 ± 0,2 kg (P = 0,010) větší během arašídové fáze.

Při fázi arašídů se zvýšil počet snacků (o 53% u mužů [P = .001], o 14% u žen [P = .01]). Porce ostatních snacků se během arašídové fáze (P = .6) nezměnily ve srovnání s kontrolou. Analýza specifická pro pohlaví však ukázala, že muži konzumovali během fáze s arašídy méně slaných nezdravých snacků (P <.001) a ženy méně sladkých (P = .01).

Navzdory zvýšenému příjmu energie a frekvenci snacků, mohou arašídy zlepšit složení stravy u mužů a žen. Pro optimální energetickou bilanci by měly být arašídy náhradou za jiné varianty spíše než přidány do stravy.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: