Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

European Dry Food, Snack and Confectionery EPPS in Berlin, 25. - 27. 3. 2018
19.01.2018

European Food Supplements Conference - extended early bird, 8. - 9. 3. 2018
19.01.2018

Enhancing Consumer Protection in the EU: Preserving Consumers’ Rights in the Digital Society, 6. 3. 2018
19.01.2018

Pozvánky na semináře: "Financial Man. of Horizon 2020 Projects. Theoretical and Practical Approach"
19.01.2018

Ctpp >


Přírodní enzymy filtrují endokrinní disruptory z odpadní vody
Datum: 03.01.2018
Gate2Biotech
Vydáno: 29.12.2017
Autor: Gate2Biotech

 

Vývoj filtračního systému je součástí výzkumu, který se snaží řešit problém s endogenními disruptory.

 

Nový filtrační systém ze Švédska využívá přírodně se vyskytující enzymy k odstranění hormonálně aktivních látek z odpadní vody. V experimentech odstraní z vody 95 procent takových látek. 

Vývoj filtračního systému je součástí výzkumu, který se snaží řešit problém s endogenními disruptory. Spolu s novými filtry se tento výzkum zaměřuje na vývoj nových typů hnojiv a také na vzdělávání nové generace badatelů, kteří budou lépe vybaveni pro identifikaci a řešení zdravotních rizik spojených s hormonálně aktivními látkami.

Endokrinní disruptory jsou látky, které mohou ovlivnit hormonální systém organismů. To může mít negativní dopad na lidské zdraví i zdraví živočichů a rostlin v prostředí. Některé z těchto látek jsou odvozené z přírodní zdrojů, například z rostlin. Další jsou syntetického původu. Látky této povahy se využívají v průmyslu i v domácnostech. Bývají to například pesticidy, zpomalovače hoření nebo různé farmaceutické prostředky. Dlouhodobé vystavení těmto látkám může mít závažný vliv na zdraví, jako je rozvoj nádorů nebo defektů plodu.

Martin Ryen ze švédské společnosti Pharem Biotech říká, že podobné chemikálie často záměrně vytváříme tak, aby měly dlouhodobý účinek. Stinnou stránkou toho pak ovšem je, že takové látky velmi dlouho přetrvávají ve vodním prostředí.

Pharem Biotech vyvinuli nový filtr, který se osvědčil v experimentech. V čističce vody ve švédské metropoli Stockholmu s ním z odpadní vody odstranili 95 procent endogenních disruptorů. Ve svém filtru použili enzymy hub a mikrobů, které rozsekají molekuly endogenní disruptorů na kousky. Filtr zůstává ponořený a nepřetržitě čistí proudící vodu.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.


Zdroj: Gate2Biotech