Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


HK ČR uspořádala v Praze Česko-čínské podnikatelské fórum
Datum: 02.07.2015
HK ČR

Pro český zahraniční obchod je Čínská lidová republika 4. největším obchodním partnerem na světě (18. místo ve vývozu, 2. místo v dovozu). Hospodářská komora ČR je díky svým kontaktům s čínskými partnery nadále připravena podporovat aktivity českých firem v Číně i čínských firem v ČR v souvislosti s profilováním Česka jako brány do EU, respektive do regionu střední a východní Evropy.

Hospodářská komora podporuje i investiční spolupráci mezi Českou republikou a Čínou, a to jak čínských firem v Česku, protože podíl čínských investic na celkovém přílivu do ČR je stále marginální, tak i českých firem v Číně. Podporujeme zejména ty čínské investice, které budou mít pozitivní dopad v daném regionu a do kterých se budou moci maximálně zapojit čeští subdodavatelé,“ dodal prezident Dlouhý.

Za klíčový považuje HK ČR také rozvoj cestovního ruchu, a to především zavedení přímého leteckého spojení od letošního podzimu mezi Prahou a Pekingem. Přímé spojení napomůže jak rozvoji turistiky, tak i obchodnímu styku mezi oběma zeměmi.