Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Akademické týdny – GMO a víra
16.10.2018

Přívod vitaminu D z diety v ČR je nízký - měla by se začít diskutovat intervence
16.10.2018

Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost
16.10.2018

Sklizeň obilí klesne o 7,9 procenta, potraviny zdraží
16.10.2018

Ctpp >


Definice dětské obezity a BMI u dětí
Datum: 08.11.2017
Výživa dětí
Vydáno: 6.11.2017
Autor: Výživa dětí

 

Informace poradenského centra Výživa dětí

 


Poměrně přesným nepřímým indikátorem množství tělesného tuku u dětí je BMI. Pro děti však nelze použít BMI kalkulačku pro dospělé, protože ta neodlišuje věk ani pohlaví, což jsou zásadní parametry pro hodnocení růstu dětí. U dospělých se používají pouze jednoduché hranice pro nadváhu (BMI 25) a obezitu (BMI 30). Pro dětský věk a adolescenci, které jsou charakterizované dynamickým vývojem, je nutné používat percentilové metody.  

Obezita (z latinského slova obesus, tj. tučný) je podle Dorlandova lékařského slovníku definována jako zvýšení tělesné hmotnosti nad hranici danou potřebami kosterního systému a fyzického zatížení, jako výsledek nadměrného nahromadění tělesného tuku.

Přesné měření tělesného tuku je obtížné a velmi nákladné a řada metod je vhodná pouze pro experimentální podmínky. Proto se v běžné praxi používá jednoduchý výpočet tzv. Body Mass Indexu (BMI). Tento index udává vztah hmotnosti a výšky podle jednoduchého vzorce Hmotnost (kg)/ Výška (m)2. Řada výzkumů potvrdila, že BMI u dětí je poměrně přesný nepřímý indikátor množství tělesného tuku. BMI dobře koreluje s ostatními metodami měření tuku, jako je měření kožních řas, bioelektrická impedance nebo rentgenová densitometrie (DXA). Americká pediatrická akademie (AAP) doporučuje používání BMI jako metody záchytu dětské nadváhy a obezity pro děti od 2 let věku.

Hodnoty BMI, které definují nadváhu a obezitu, se vyjadřují formou percentilů a jejich hodnoty se liší podle toho, z jakých datových souborů byly vypočtené. Existuje řada národních, ale i mezinárodních (např. WHO) růstových grafů, které mají různě určené hranice pro nadváhu a obezitu. Nová BMI kalkulačka pro děti používá veřejně dostupná data CDC – tedy od významné vědecké organizace, která definuje nadváhu jako rovnou 85. percentilu a výše a obezitu jako rovnou 95. percentilu a výše.

Zdroj: ChildrenBMI.com


Zdroj článku: Výživa dětí