Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nová stránka ECHA - Chemické látky na našem životě
30.03.2018

Pozvánka na seminář „Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů“
23.03.2018

PK ČR vyhlašuje soutěž „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“
23.03.2018

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2018
23.03.2018

Ctpp >


Pozvánka na sektorový seminář
Datum: 09.10.2017
Stálé zastoupení ČR při EU

Pozvánka_sektorový seminář 2017_11.pdf

 

Dobrý den,

dovolte, abych Vás touto cestou informoval o chystaném sektorovém semináři, který pořádá Stále zastoupení EU v Bruselu ve spolupráci s Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu (CEBRE). Tématem semináře je udržitelná energie v rámci fondů vnější spolupráce.

V příloze naleznete pozvánku, kde najdete další užitečné informace.

Účast na semináři vřele doporučujeme všem firmám, které uvažovaly, uvažují, nebo mají v plánu se v budoucnu o fondy vnější spolupráce zajímat.

Semináře se zúčastní velké množství firem z celé EU. Jedná se tedy o vhodnou příležitost k navázání kontaktů, poznání konkurence, či sdílení zkušeností. Během semináře budou k dispozici i experti z Evropské komise a dalších institucí, kteří jsou zodpovědní za přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů vnější spolupráce. Nabízí se tedy možnost odborné diskuze a prezentace vaší firmy.

Přeji pěkný den a v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Další informace jsou dostupné rovněž na webových stránkách stálého zastoupení:

 


S přátelským pozdravem

Michal Klučka

 

 

 Podpora podnikatelů, projekty vnější pomoci, vnitrozemská vodní doprava
Business support, external aid programmes, inland waterways transport

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union
Rue Caroly 15, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie / Belgium

tel.: +32 2 2139 213 | fax: +32 2 2139 184 | mob.: +32 478 529 133
e-mail: michal_klucka@mzv.cz | web: www.mzv.cz/eu


Pamatujte na životní prostředí, než vytisknete tento mail.
Obsah tohoto e -mailu je důvěrný. Pokud nejste jeho oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto
zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoli jiným způsobem. Doručený e -mail neprodleně vymažte.

Please consider the environment before printing this mail.
The contents of this e -mail is confidential. Persons not entitled to receive this message are
forbidden to send it, save it or use it in any other way, and obliged to delete it immediately.