Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Pozvánka na B2B fórum s libanonskými zástupci (12. 10. 2017)
Datum: 09.10.2017
www.eagri.cz

9.10.2017

Dovolujeme si pozvat české společnosti k účasti na B2B fóru, které se uskuteční v budově Ministerstva zemědělství ČR (Těšnov 65/17, Praha 1, kolegium ministra, 1. patro) dne 12.10.2017 od 15:00 hodin.

Akci pořádá Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu. Fórum, které bude představovat příležitost pro české společnosti setkat se v rámci individuálních B2B jednání s libanonskými zástupci, zahájí náměstek ministra zemědělství Jiří Šír. Mezi hlavní zájmy našich zahraničních partnerů patří prohloubení obchodní výměny ČR/Libanon u následujících komodit: cukru, piva, mléka, sýrů, zmrzliny v prášku, smetany, másla, hospodářských zvířat, mouky, pšenice a zemědělskopotravinářské produkce obecně.

V příloze naleznete seznam zahraničních partnerů.

Jednacím jazykem bude angličtina. Bohužel není v našich možnostech zajistit individuální tlumočení pro každého hosta, nicméně organizátoři se budou snažit být v tomto ohledu nápomocni.

Potvrzení Vaší účasti zašlete nejpozději do 9. 10. 2017 na adresu: vladimira.kantorova@mze.cz. Kapacita jednací místnosti je omezena na 35 osob.

V přihlášce prosím uveďte:

  • S kým máte zájem jednat;

  • jaké jsou vaše jazykové schopnosti;

  • krátké info o Vaší společnosti a sortimentu v AJ či ČJ;

  • jméno účastníka.

Přílohy