Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Biotechnologie pro veřejnost
16.05.2019

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu
15.05.2019

Předsednictví ČR ve skupině V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin
15.05.2019

Test dětských rýžových krekrů 2019
15.05.2019

Ctpp >


„ Kulatý stůl zájemců o čerpání dotace PRV 2014-2020, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů“
Datum: 28.07.2017
OAK Jihočeský kraj