Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Byl schválen nový program Národní centra kompetence1
Datum: 23.05.2017
www.tacr.cz

Zveřejněno 15. 5. 2017

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem Národní centra kompetence1 (NCK), který umožní zvýšení kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v perspektivních oborech a zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní infrastruktury aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

„Program reaguje zejména na jeden z nedostatků českého inovačního prostředí - stále nízkou míru spolupráce firemní sféry a výzkumných organizací. Inspirací nám jsou funkční modely financování takovéto spolupráce - zejména model německé Fraunhoferovy společnosti. Podpora z veřejných zdrojů je v tomto modelu vázána na schopnost výzkumného centra získat financování ze soukromé sféry,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Program je zaměřen na vznik několika komplexních průmyslově orientovaných center s mezinárodním přesahem a potenciálem přelomových inovací. Mělo by se jednat o aplikačně orientovaná centra, postavená na excelentních týmech, která budou realizovat strategický výzkum, který bude orientován směrem relevantním pro konkrétní oblasti ekonomiky a společnosti. Klíčovým parametrem ovlivňujícím financování centra z veřejných zdrojů bude reálná poptávka po výstupech fungování centra ze strany firem.

„Centra by měla zejména naplňovat požadavky průmyslového sektoru a služeb v oblasti transferu technologií a prolomit bariéru spolupráce akademické komunity s aplikační sférou. Jedná se o v České republice zcela nové schéma, které napomůže efektivnímu propojení akademického výzkumu a potřeb ekonomiky,“ doplnil Petr Očko.

Program NCK poběží do roku 2022, tj. 5 let a první veřejná soutěž proběhne v roce 2018. Naváže na něj program NCK2 plánovaný pro období let 2020 – 2026. Celkové výdaje programu jsou 1,83 miliardy korun a příjemci z programu jsou zejména výzkumné organizace. Podmínkou fungování centra je úzká spolupráce s firemní sférou.