Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Perspektivy transgenních prasat
17.09.2019

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní
17.09.2019

Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji
17.09.2019

Aktualizace výživových referenčních hodnot je po 10 letech hotová - pro 34 živin
17.09.2019

Ctpp >


"Brambory zdravá potravina" netradiční užití brambor v kuchyni
Datum: 10.05.2017
eAgri.cz
Datum: 12.5.2017  8:30 – 15:00
Místo konání: Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola, Školní 764, 396 01 Humpolec
Kontakt: Ing. Jana Exnarova
569 466 215
exnarova@vubhb.cz
Tématické zaměření akce: Místní potravinářské trhy, propojení místního odvětví zemědělství a zásobování potravinami, zdravá výživa nejen ve školských zařízeních
Cílová skupina: Pracovníci ve školních jídelnách a dalších stravovacích zařízeních, zaměstnanci škol, samospráva, široká veřejnost, neziskové organizace, zemědělská veřejnost, místní akční skupiny a potencionální žadatelé o dotace PRV
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajem Vysočina, Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě, s.r.o. a Bramborářským kroužkem, z.s. Vás srdečně zvou na workshopy „Brambory zdravá potravina“ netradiční užití brambor v kuchyni.

Přílohy