Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Úřad EFSA obdržel cenu evropského ombudsmana
12.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 26. týden 2019
12.07.2019

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2019
12.07.2019

Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU!
12.07.2019

Ctpp >


Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015
Datum: 24.03.2017
Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017 schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016), schválenou usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605, konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.