Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Úřad EFSA obdržel cenu evropského ombudsmana
12.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 26. týden 2019
12.07.2019

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2019
12.07.2019

Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU!
12.07.2019

Ctpp >


Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 10. 3. 2017
Datum: 14.03.2017
SVS
Vydáno: 10.3.2017
Autor: SVS

 

Aktuální informace SVS ke dni 10. 3. 2017.


Aktuální informace Státní veterinární správy ke dni 10. 3. 2017
  • 10. 3. 2017 Ve čtvrtek 9. 3. 2017 ve večerních hodinách bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu drůbeže v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil úhyn čtyř slepic, vyšetření následně potvrdilo u uhynulé drůbeže nákazu ptačí chřipkou H5. Dnes v ranních hodinách proběhlo v souladu s legislativou usmrcení zbývajících cca 20 ks drůbeže v chovu (slepic a kachen). V průběhu dne se uskuteční jednání se starosty obcí, na jejichž území zasáhnou uzavřená pásma ohniska. Probíhá příprava mimořádných veterinárních opatření pro tato pásma. Jedná se o 38. ohnisko ptačí chřipky vyhlášené v ČR od začátku letošního roku.
  • 8. 3. 2017 SVS z důvodu zlepšení nákazové situace ruší nařízení č. j. SVS/2017/004572-G z 10. ledna letošního roku, které na celém území republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při nichž dochází k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě. Od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v ČR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovů a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat. Aktuální stav vydaných a nařízených mimořádných veterinárních opatření lze sledovat na následujícím odkazu na webu SVS: https://www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/. Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. SVS proto opět připomíná chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti. 
     

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.