Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Zpráva EU: Antimikrobiální rezistence zůstává stále vysoká
Datum: 02.03.2017
EFSA

Zpráva EU: Antimikrobiální rezistence zůstává stále vysoká

 

Vydáno: 28.2.2017
Autor: KM EFSA

 

Vědecká zpráva EFSA a ECDC o antimikrobiální rezistenci v EU v roce 2015.

 Dle nejnovější zprávy o antimikrobiální rezistenci (AMR) bakterií, kterou vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), vykazují bakterie vyskytující se u lidí, zvířat a v potravinách i nadále rezistenci vůči široce používaným antimikrobiálním látkám (antimikrobikům).

Zjištění zdůrazňují, že AMR představuje vážnou hrozbu jak pro veřejné zdraví, tak pro zdraví zvířat. Na infekční onemocnění způsobené bakteriemi rezistentními na antimikrobiální látky umírá ročně v EU okolo 25 000 lidí.

Vytenis Andriukaitis, komisař EU pro zdraví a bezpečnost potravin, řekl: "Antimikrobiální rezistence představuje velkou hrozbu pro zdraví lidí i zvířat. Vynaložili jsme značné úsilí k omezení nárůstu případů, ale to nestačí. Musíme být rychlejší, důraznější a jednat na několika frontách. To je také důvod, proč Komise představí v létě nový akční plán, poskytující rámec pro následné koordinované kroky, které povedou k omezení rozšiřování antimikrobiální rezistence."

Zpráva ukazuje, že AMR u bakterií rodu Salmonella je vysoká v celé EU. Odborníci však zaznamenali, že rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám používaným k léčbě závažných případů při nákaze salmonelou zůstává u lidí na nízké úrovni. Salmonelóza je druhé nejčastěji se vyskytující alimentární onemocnění v EU.

Mike Catchpole, vedoucí vědecký pracovník v ECDC, řekl: "Je obzvláště znepokojující, že některé běžné druhy Salmonelly u člověka, jako je například monofázická Salmonella typhimurium, vykazují extrémně vysokou rezistenci k nejrůznějším léčivům. Obezřetné používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně je nesmírně důležité při řešení problematiky AMR. My všichni máme odpovědnost zajistit, aby antibiotika byla  i nadále účinná."

Úroveň antimikrobiální rezistence se v Evropě mění podle geografických oblastí. Státy v severní a západní Evropě mají všeobecně nižší hladinu rezistence oproti jižní a východní Evropě. Marta Hugas, vedoucí úřadu EFSA pro biologická rizika a kontaminanty, řekla: "Tyto zeměpisné odlišnosti s největší pravděpodobností souvisí s rozdíly v používání antimikrobiálních látek napříč EU. Například země, v nichž byly podniknuty kroky ke snížení užívání antimikrobik, jejich nahrazením a přehodnocením používání u zvířat, vykazují nižší úroveň antibiotické rezistence s dále klesající tendencí. "

V letošním roce je zveřejnění zprávy doplněno o vizualizační nástroj dat, který zobrazuje údaje o úrovni antimikrobiální rezistence  některých bakterií v potravinách, zvířatech a u lidí  v jednotlivých zemích EU.


Explore the data: Antimicrobial resistance in Europe

 
Zjištění zprávy, která mohou mít dopad na veřejné zdraví:

• Poprvé byla zjišťována rezistence vůči antibiotikům karbapenemům  v rámci ročního monitoringu AMR EU u zvířat a potravin. Karbapenemy jsou obvykle poslední zbývající možností léčby pacientů, kteří jsou nakaženi široce rezistentními bakteriemi vůči jiným dostupným antibiotikům. Byly zaznamenány velmi nízké hladiny rezistence u bakterií E. coli, které se nalezly u prasat a ve vepřovém mase.

E. coli produkující širokospektré beta – laktamázy (ESBL) byly zjištěny v hovězím a vepřovém mase a u prasat a telat. Bakterie, které produkují ESBL enzymy, vykazují vícečetnou rezistenci k beta-laktamovým antibiotikům, což zahrnuje deriváty penicilinu a cefalosporiny. Rozšíření E. coli produkující ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) je v jednotlivých zemích odlišné, od nízké až po velmi vysokou.

Rezistence vůči kolistinu byla zjištěna na velmi nízké úrovni u Salmonelly a E. coli u prasat a skotu. Kolistin může být běžně používaný v některých zemích pro tlumení infekčních onemocnění u zvířat, zejména u prasat. V některých případech může být použit u lidí jako antibiotikum "poslední záchrany".

• Více než 10% testovaných bakterií Campylobacter coli u lidí vykazovalo rezistenci vůči dvěma kriticky důležitým skupinám antimikrobiálních látek (fluorochinolonům a makrolidům), které se používají k léčbě závažných případů onemocnění  lidí vyvolaných právě bakteriemi rodu Campylobacter. Kampylobakteriózy jsou nejčastěji uváděným alimentárním onemocněním v EU.


Pozadí

Letošní zpráva prezentuje výsledky analýz dat poskytnutých členskými státy za rok 2015 se zaměřením na prasata a skot. V příštím roce bude zpráva zahrnovat data týkající brojlerů, krůt a nosnic.


Zdroj:  EFSA

 

 

 

 

 

 0