Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Nové typy GM sóji na trhu v EU
Datum: 04.08.2016
BIOTRIN, MŽP
Evropská komise povolila uvedení produktů obsahujících tři typy GM sóji na trh EU.


Foto: EK

Po několikaměsíčním politickém váhání Evropská komise konečně povolila dovoz a zpracování dalších tří typů geneticky modifikované (dále GM) sóji.

Jedná se o:

  • GM sóju FG72 společnosti Bayer CropScience, tolerantní k herbicidům s účinnou látkou isoxaflutol a ke glyfosátu,
  • GM sóju MON87705 x MON89788 firmy Monsanto, která vznikla křížením linie Vistive GoldTM s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším podílem kyseliny olejové (viz článek Biotrinu ze dne 15. 7. 2014) a linie Roundup Ready 2 Yield® se zlepšenou tolerancí k herbicidu glyfosátu, a
  • GM sóju MON87708 × MON89788 (Roundup Ready 2 Xtend), která byla též vyvinuta společností Monsanto a obsahuje geny pro toleranci ke glyfosátu a k herbicidu dicamba; tuto GM sóju zemědělci v USA pěstují již na více než 400 000 ha.

Navzdory lednovému výroku evropské ombudsmanky, že neodůvodněné prodlužování schvalovacího procesu GM plodin je chybou (viz článek Biotrinu ze dne 4. 2. 2016), trvalo Evropské komisi opět několik měsíců, než nové typy GM sóji povolila. Vinu ovšem nelze svalovat pouze na Evropskou komisi, neboť jejímu rozhodnutí předchází hlasování ve výboru členských států, kde hraje politika rozhodující roli. Mnohé státy, které krmiva z GM sóji používají, hlasují proti povolení nebo se alespoň hlasování zdrží.

Producenti ve třetích zemích a dovozci tak čelili do poslední chvíle nejistotě, zda zásilky s novými typy GM plodiny budou vůbec do Evropy vpuštěny. Negativní dopad na evropský trh je zřejmý, zvláště pokud jiní významní dovozci, jako je Čína a Japonsko, vydají svá povolení dříve. Sklizeň sóji v USA, včetně nových modifikací, začala již v polovině července. Mnozí farmáři se při nejistém odbytu rozhodli v letošním roce nové odrůdy nepěstovat. Vzniklou situaci kritizuje nejenom asociace amerických pěstitelů sóji, ale i evropští obchodníci a zpracovatelé krmiv – sdružení COCERAL, Fediol a Fefac.

Rozhodnutí Evropské komise publikovaná v Úředním věstníku EU dne 26. července 2016: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2016:199:TOC

Tiskové zprávy EuropaBio:
http://www.europabio.org/agricultural-biotech

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


Odkaz na článek: BIOTRIN