Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Veřejná konzultace EFSA: chlorované parafíny v potravinách a krmivech
16.08.2019

SVS doporučuje nevozit vepřové maso a masné výrobky ze zemí s výskytem AMP z domácích porážek a z neznámých zdrojů
16.08.2019

Regionální potravina na festivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko
16.08.2019

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2019
16.08.2019

Ctpp >


Konference From Farm to Fork
Datum: 27.06.2016
MZe

Konference From Farm to Fork

Datum: 1.6.2016  9:00 – 16:30
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Velký zasedací sál, Těšnov 17, Praha 1
Cílová skupina: Odborná veřejnost, zástupci zemědělských a potravinářských podniků, řetězců, provozovatelé veřejného stravování, zástupci dozorových orgánů
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů

Konference From Farm to Fork je určena odborné veřejnosti, zástupcům zemědělských i potravinářských podniků, řetězcům, provozovatelům veřejného stravování a dozorovým orgánům.

Letošní konference je rozčleněna na tři bloky. V prvním zazní příspěvky zástupců Ministerstva zemědělství, dozorových orgánů, Agrární a Potravinářské komory. V dalším bloku bude věnován čas zajišťování kvality a bezpečnosti produkce v zemědělské a potravinářské výrobě. V posledním bloku vystoupí zástupci obchodních řetězců a veřejného stravování.

Současné tržní prostředí klade na dodavatele obchodních řetězců (potravináře a zemědělce) řadu požadavků, se kterými se musí vypořádat. Tato akce je dobrou příležitostí pro setkání se zástupci zainteresovaných stran a pro získání a výměnu užitečných informací. V rámci konference budou účastníkům k dispozici odborníci, kteří mají praktické zkušenosti s implementací systému managementu kvality a bezpečnosti potravin.

Konference From Farm to Fork

Přílohy