Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Grüne Woche 2016
Datum: 01.02.2016
Ing. Dana Večeřová, ČTPP

Jmenovaná Ing. Dana Večeřová (sekretariát ČTPP) se zúčastnila zasedání výkonného výboru Mezinárodní federace zemědělských novinářů, ve kterém zastupuje Českou republiku. Česká republika je v této organizaci, která sdružuje více než 5000 zemědělských novinářů a publicistů z 30 zemí, zastoupena jako jedna z mála zemí střední a východní Evropy. Zasedání v rámci mezinárodního potravinářského veletrhu Grüne Woche 2016 bylo zaměřeno na prezentaci zemědělství a potravinářství široké veřejnosti, na úlohu tisku a internetu v informování veřejnosti i na důležitou roli v oblasti přenášení poznatků z technologických inovací směrem k laické a odborné veřejnosti. Došlo k výměně řady materiálů i zkušeností z komunikace s jednotlivými cílovými skupinami zejména ohledně programů rozvoje venkova, které jsou v současné době středem zájmu zemědělské veřejnosti v členských zemích Evropské unie. Účastí na mezinárodním veletrhu byla podpořena nejen činnost informační sloužící k výměně poznatků z odborné i organizační oblasti, vzdělávací ale i publikační, z hlediska navazování nových kontaktů.

V oblasti komunikace byly navázány i prohlubovány kontakty se zahraničními novináři z deníků, týdeníků i odborných měsíčníků. Vzhledem k tomu, že je z jejich strany značný zájem o informace o českém zemědělství a potravinářství i o činnosti v oblasti české technologické platformy pro potraviny, chceme tohoto faktu využít k prezentaci našeho zemědělského sektoru v zahraničním tisku i k vyvracení některých zavádějících informací, které se v něm v souvislosti s českým zemědělstvím a potravinářstvím někdy objevují.

Pozitivně lze hodnotit i možnost spolupráce a výměny informací ohledně komunikace s veřejností s obdobnými útvary zahraničních ministerstev zemědělství.