Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Ministerstvo zemědělství na konci března uspořádalo první konferenci o veřejné podpoře v rezortu zemědělství
Datum: 07.04.2016
Ministerstvo zemědělství ČR

Již od počátku příprav bylo zřejmé, že uspořádání konference na toto téma bude velmi podnětné a přínosné zejména pro garanty a poskytovatele veřejných podpor, neboť program sliboval kromě prezentací kolegyň z odboru pro vztahy s EU také účast kolegů ze Stálého zastoupení ČR při EU, Evropské komise a v neposlední řadě také z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V úvodním slovu vyzdvihla náměstkyně ministra sekce zahraničních vztahů Jaroslava Beneš Špalková především dlouholetou těsnou spolupráci garantů při přípravě dotačních titulů s Oddělením veřejné podpory a auditních misí EU, které dále spolupracuje se Stálým zastoupením ČR při EU, Komisí a ÚOHS, díky níž je velmi potěšující, že dochází ke zkracování doby notifikační procedury a během více než deseti let spolupráce je drtivá většina všech podaných notifikací dotačních titulů úspěšná.

Po úvodním slovu vystoupila s prezentací týkající se pojmu veřejné podpory Martina Břešťovská, která objasnila tento pojem a vymezila definiční znaky veřejné podpory, které následně podrobněji rozvedla, a také nastínila postup přípravy notifikačního procesu.

Ve druhé prezentaci představila Petra Tabery roli koordinačních orgánů a nové povinnosti v oblasti veřejné podpory. Uvedla právní základ veřejné podpory v ČR a navázala rolí Ministerstva zemědělství jakožto koordinačního orgánu. Druhá část její prezentace byla věnována nové povinnosti transparentnosti veřejných podpor, kde byla zmíněna zejména povinnost zveřejňování údajů o jednotlivých poskytnutých podporách nad stanovený limit, které nabude účinnosti 1. 7. 2016.

Radana Dejlová ve svém příspěvku navázala na první prezentaci a hlouběji objasnila právní úpravu EU pro veřejnou podporu v zemědělství. V přehledných tabulkách posluchačům představila kategorie podpor blokových výjimek a pokynů ke státní podpoře v oblasti zemědělství jak pro zemědělskou prvovýrobu, tak pro zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh či pro lesní hospodářství. Na závěr zmínila neméně důležitou oblast rybolovu a akvakultury a rozvoje venkova.

Po prvním bloku přednášek vystoupil zástupce Stálého zastoupení ČR při EU Jan Srb. Ve své  prezentaci nastínil spolupráci Stálého zastoupení s Ministerstvem zemědělství a zprostředkování komunikace s Evropskou komisí při procesu notifikace veřejných podpor. Upozornil na procesní postupy Stálého zastoupení, které jsou nezbytné pro postoupení notifikace Evropské komisi.

Dopolední blok pak uzavřela podnětná prezentace Štěpána Svobody z Evropské komise. Ten dopodrobna vylíčil schéma průběhu řízení notifikačního procesu ze strany Evropské komise, tedy jeho zahájení a následné posuzování a schválení. Upozornil na nedostatky při zpracování notifikačních formulářů a zbyl také prostor pro přiblížení výkonu kontrolních pravomocí Evropské komise.

V odpoledním bloku proběhly dva příspěvky, kdy jako první vystoupil Václav Hromada z ÚOHS, který seznámil publikum s obecným nařízením o blokových výjimkách z pohledu zemědělství. Na úvod představil úřad a jeho roli koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory a následně přešel k jednotlivým kategoriím obecné blokové výjimky a jejich využití v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu.

Poslední prezentaci na téma podpora de minimis přednesla Věra Jokelová. Seznámila posluchače s termínem de minimis, následně představila unijní legislativu pro tuto oblast a plynule přešla k aplikaci režimu a k povinnostem poskytovatelů podpory de minimis.

Proběhnuvší konference předčila očekávání pořadatelů a odměnou jim byla nejen hojná účast zaměstnanců státní správy, kteří se na konferenci sjeli z celé republiky, ale také následná pozitivní zpětná vazba účastníků.