Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Rostliny mají na kvalitu medu zásadní vliv, upozorňuje včelař
21.08.2019

Pozvánka na akci „Den zdraví“ pro rodiny s dětmi na výstavě Země živitelka 2019
21.08.2019

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků v roce 2019
21.08.2019

Ministr Adam Vojtěch pro iDNES: Jsem pro omezení reklamy na alkohol
21.08.2019

Ctpp >


Státní veterinární správa se letos poprvé představí na veletrhu Animal Vetex v Brně
Datum: 05.04.2016
SVS ČR

SVS se na veletrhu Animal Vetex bude aktivně prezentovat samostatným stánkem ve výstavní expozici v pavilonu A2 (viz přiložená pozvánka). Zde budou mimo jiné dostupné propagační a osvětové materiály. Zájemci nejen z řad odborné veřejnosti zde budou moci zhlédnout prezentace na řadu témat z oblasti veterinárního dozoru, ale také se osobně setkat s experty SVS na oblast zdraví a pohody zvířat či veterinární hygieny. Ti budou připraveni zodpovědět případné dotazy či diskutovat novinky z veterinární oblasti. Obou výše uvedených akcí se zúčastní také ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Ústředním tématem Středoevropského veterinárního kongresu CEVC je pro letošek „Mikrobiální rezistence – výzva pro všechny“. Vhodné je zdůraznit, že odborným garantem kongresu je SVS. Její stanovisko k tomuto tématu přednese přímo ústřední ředitel Semerád.

SVS vnímá problematiku antimikrobiální rezistence jako prioritu, kterou je třeba i v oblasti veterinární medicíny přednostně monitorovat a řešit. Současně však chápe tuto problematiku jako oblast velmi citlivou, pro jejíž řešení není možné použít jen opatření typu restrikcí a legislativních zákazů.říká Semerád.

Souběžně se na brněnském výstavišti budou konat ještě další tři veletrhy s příbuznou tématikou, konkrétně zemědělský veletrh Techagro, lesnický a myslivecký veletrh Sylva Regina a veletrhem obnovitelných zdrojů a energie v zemědělství a lesnictví Biomasa.

SVS je organizací, která ze zákona mj. vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

 

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS

Přílohy