Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Perspektivy transgenních prasat
17.09.2019

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní
17.09.2019

Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji
17.09.2019

Aktualizace výživových referenčních hodnot je po 10 letech hotová - pro 34 živin
17.09.2019

Ctpp >


Podmínky pro výrobu zaručených tradičních specialit splňuje dvacet devět tuzemských firem
Datum: 22.03.2016
Svět potravin

V roce zápisu produkovalo, alespoň jeden z těchto masných výrobků, 21 tuzemských firem. Od té doby narostl počet na 29. Poslední nová registrace byla schválena 7. ledna 2016.

Od 4. ledna 2016 mají všichni výrobci masných výrobků s označením ZTS povinnost uvádět na obalu příslušné evropské logoK tomuto datu bylo také možné požádat Evropskou komisi o překlopení výrobků zapsaných v režimu bez výhrady názvu do režimu s výhradou názvu. Tyto změny vycházejí z nového nařízení, platného od ledna 2013. V tuto chvíli čekají na schválení Evropskou komisí dvě žádosti o změnu do režimu s výhradou názvu a to Tradiční Špekáček a Tradiční Lovecký salám. Před samotným zasláním žádosti bylo nutné částečně zasáhnout i do jednotlivých receptur, abychom umožnili mírnou variabilitu výroby těchto ZTS jednotlivými výrobci,“ uvádí Jan Katina, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa a doplňuje: „Také jsme projednávali využití vepřového tenkého střeva pro plnění Tradičních Špekáčků vedle hovězích kroužkových střev. Schválili jsme obě dvě varianty. V jednotlivých recepturách jsou nově uváděná množství výrobních surovin a přídatných látek v intervalech, oproti původním přesně daným hodnotám.“


Pražská šunka stále čeká na schválení Evropskou komisí

V roce 2012 byla odeslaná žádost o zápis Pražské šunky do rejstříku Zaručených tradičních specialit. Od té doby byly k této žádosti vzneseny jednak námitky ze čtyř členských států EU, tak i technické připomínky ze strany Evropské komise,
„I samotnému podání žádosti předcházely komplikace,“ zmiňuje Jan Katina a dodává:„Pražskou šunku vyrábí nejen tuzemští výrobci, ale i zahraniční. Na začátek jsme museli nadefinovat v žádosti vše správně pro tři různé výrobní
varianty – Pražskou šunku na kosti, Pražskou šunku bez kosti a Pražskou šunku v konzervě.“

Slovensko, Itálie, Rakousko a Německo vznesly námitky vůči zápisu Pražské šunky do rejstříku Zaručených tradičních specialit
Jak uvedl Jan Katina, bezproblémová jednání a úpravy dle dohod proběhly s Rakouskem a Německem. S Itálií byla podepsána vzájemná dohoda mezi Českým svazem zpracovatelů masa a Italským svazem zpracovatelů masa. Ve smlouvě je ošetřeno, že 13 italských výrobců Prosciutto di Praga, bude mít časově neomezenou výjimku na výrobu (až v případě zapsání ZTS Pražská šunka) dle jejich vlastních receptur. Výrobek s označením Prosciutto di Praga by v takovém případě ovšem nemohl nést označení ani logo ZTS. Se Slovenskem došlo k vypořádání vznesených námitek pouze částečně. Do žádosti byla dle námitky zapracována informace, že Pražskou šunku bez kosti lze tvarovat nejen klasickým způsobem pomocí forem, ale i pomocí tvarovací fólie. Nicméně, Český svaz zpracovatelů masa odmítnul zapracovat úpravu směřující k toleranci většího obsahu vody, jelikož by to Pražskou šunku posunulo z nejvyšší kategorie na příčku nejnižší. „V tuto chvíli čekáme na schválení Evropskou komisí,“ řekl závěrem Jan Katina, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa.

Seznam výrobců ZTS: http://eagri.cz/public/app/svs_pub/subjekty/chrpa_client.php