Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Perspektivy transgenních prasat
17.09.2019

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní
17.09.2019

Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji
17.09.2019

Aktualizace výživových referenčních hodnot je po 10 letech hotová - pro 34 živin
17.09.2019

Ctpp >


Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata
Datum: 22.12.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Účastníkům byl představen nový nástroj proexportní politiky MZe – tzv. zemědělští diplomaté, kteří budou působit ve čtyřech teritoriích ve světě, a to v Číně (p. V. Randáček), Srbsku (p. P. Svoboda), Rusku (sl. N. Hrušková) a Saúdské Arábii (p. E. Řeháček). Diplomaté představili nejen obchodní příležitosti svých teritorií, ale také překážky či kulturní zvyklosti a nároky tamních obyvatel. Dále hosty seznámili s možnostmi svých služeb, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016.

Stručný vhled do současného agrárního zahraničního obchodu zprostředkoval podnikatelům R. Černohorský, který mimo jiné shrnul i veškeré proexportní aktivity MZe, jež je možné využít. Paní M. Borkovcová informovala o aktualizovaném dotačním titulu 9Ha a 9Hb, který se týká podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. O podrobnější situaci a novinkách v daném sektoru hovořil ředitel odboru živočišných komodit J. Hojer. Aktuální potravinářskou legislativu v České republice a její nejnovější změny prezentovala P. Čáslavková. O příležitostech na globálním trhu se zvířaty a produkty živočišného původu, z pohledu Státní veterinární správy (SVS), informoval J. Vitásek. Zároveň také poukázal na možnost využití služeb SVS ve smyslu podpory exportu. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP pan J. Dubec.