Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Dietní výživa 2019
25.06.2019

Ministr Toman: Náš zákaz dvojí kvality potravin byl správným krokem. V testu Evropské komise propadla třetina výrobků
25.06.2019

Roční bilance ministra Tomana: Prioritní je ochrana spotřebitelů, boj se suchem a kůrovcem
25.06.2019

Pozvánka na chilský pivovarnický veletrh Copa Cervezas de América (Valparaíso, 26. - 31. 8. 2019)
25.06.2019

Ctpp >


Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata
Datum: 22.12.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Účastníkům byl představen nový nástroj proexportní politiky MZe – tzv. zemědělští diplomaté, kteří budou působit ve čtyřech teritoriích ve světě, a to v Číně (p. V. Randáček), Srbsku (p. P. Svoboda), Rusku (sl. N. Hrušková) a Saúdské Arábii (p. E. Řeháček). Diplomaté představili nejen obchodní příležitosti svých teritorií, ale také překážky či kulturní zvyklosti a nároky tamních obyvatel. Dále hosty seznámili s možnostmi svých služeb, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016.

Stručný vhled do současného agrárního zahraničního obchodu zprostředkoval podnikatelům R. Černohorský, který mimo jiné shrnul i veškeré proexportní aktivity MZe, jež je možné využít. Paní M. Borkovcová informovala o aktualizovaném dotačním titulu 9Ha a 9Hb, který se týká podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. O podrobnější situaci a novinkách v daném sektoru hovořil ředitel odboru živočišných komodit J. Hojer. Aktuální potravinářskou legislativu v České republice a její nejnovější změny prezentovala P. Čáslavková. O příležitostech na globálním trhu se zvířaty a produkty živočišného původu, z pohledu Státní veterinární správy (SVS), informoval J. Vitásek. Zároveň také poukázal na možnost využití služeb SVS ve smyslu podpory exportu. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP pan J. Dubec.